Privacy Statement

Privacy Verklaring Stichting Nationale Bioscoopbon

Ons bedrijfsadres is:
Krijn Taconiskade 276
1087 HW Amsterdam

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 62830325
Ons B.T.W.-nummer is: NL854974738B01

Via de site www.bioscoopbon.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting Nationale Bioscoopbon vindt een zorgvuldige omgang van persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Stichting Nationale Bioscoopbon is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan dit goed te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-05-2022

Gebruik van persoonsgegevens bij een bestelling
Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De volgende gegevens worden verwerkt tijdens en ter afronding van het bestelproces via onze website. Tevens bewaren wij deze gegevens om in de toekomst ons bestelproces te kunnen optimaliseren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 • NAW gegevens : ten behoeve van het versturen van fysieke bioscoopbonnen en voor het opstellen van een factuur.
 • E-mailadres: voor het versturen van de bestelbevestiging, de activatie mail en het ontvangen van digitale bioscoopbonnen.
 • Bankrekeningnummer : ten behoeve van de betaling via paymentprovider Mollie
 • Persoonlijke boodschap : niet verplicht
 • Voornaam – en achternaam ontvanger: optioneel bij invullen aanhef
 • Bedrijfsgegevens; in het kader van het afhandelen van een bedrijfsbestelling.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen, waaronder jouw NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websitebezoek

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert
 • de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot websitegedrag, zoals pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie welke worden verrijkt door Analytics zelf (geslacht, locatie en interesses)
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker. Daarnaast wordt deze informatie bewaart om producten en diensten te verbeteren. Door bijvoorbeeld in kaart te brengen waar gebruikers afhaken of feedback te verzamelen rondom de producten en services

Op deze website gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan jouw boodschappenlijst
- om informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van jouw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Via onze cookie instellingen kan je jouw voorkeuren opgeven en (eventueel later) aanpassen welk soort(en) cookies wij mogen opslaan bij jouw gebruik van onze website

Advertentie inzichten

Verder gebruiken wij cookies, waarbij het mogelijk is om advertenties door te meten.

 • Meten of en hoe advertenties werden geleverd aan en interactie aangingen met een gebruiker;
 • Rapportage verschaffen over advertenties, inclusief hun prestaties;
 • Rapportage verschaffen over gebruikers die interactie aangingen met advertenties met behulp van gegevens waargenomen tijdens de interactie van de gebruiker met die advertentie;
 • Het percentage vaststellen van de advertentie die de kans had gezien te worden en de duur van die kans te bepalen

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. De gegevens die wij (ten behoeve van marketingdoeleinden) opvragen zijn: locatie, geslacht, IP-adres (anoniem), koophistorie en interesses.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Jouw rechten
Als klant of websitebezoeker heb je een aantal rechten, waaronder: inzage, rectificatie, vergetelheid, beperkingen, bezwaar, overdraagbaarheid. Wil je van een van deze rechten gebruik maken? Stuur dan een mailtje naar onze klantenservice: bioscoopbonservice@tresis.nl of neem schriftelijk contact met ons op, op dit adres:

Stichting Nationale Bioscoopbon
Krijn Taconiskade 276
1087 HW Amsterdam

Jouw verzoek zal worden gehonoreerd, na het vaststellen van je identiteit. Binnen een maand zal er gereageerd worden op jouw verzoek.

Communicatie per brief
Als je ons via de website een postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je zelf aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Communicatie per telefoon
Als je ons in het kader van een bestelling jouw telefoonnummer meedeelt via de website, dan zullen we alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je op onze website hebt geplaatst.

In kennis stelling
in geval van rectificatie of wissing van persoonsgegevens zal elke ontvanger hiervan in kennis worden gesteld.

Datalekken
Wanneer er een datalek plaatsvindt, treedt de procedure ‘meldplicht datalekken’ in werking. Middels deze procedure zullen wij alle stappen opvolgen die de privacywetgeving van ons verlangt.

Klachtenprocedure
Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot
Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons bedrijf zelf op, op het hierboven vermelde adres.

Disclaimer
De onderstaande disclaimer is van toepassing op de webpagina van de Nationale Bioscoopbon (www.bioscoopbon.nl). Door de webpagina's te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De informatie op de website van de Stichting Nationale Bioscoopbon wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Copyright
Deze website is een publicatie van de Stichting Nationale Bioscoopbon. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten en de digitale afbeeldingen berusten bij of worden beheerd door Stichting Nationale Bioscoopbon.

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Stichting Nationale Bioscoopbon. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden en er kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan prints te maken van de tekst en/of de afbeeldingen, indien beperkt tot enkele exemplaren.

@27-5-2022, De Stichting Nationale Bioscoopbon

Cookies