Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Iets minder verrassend, maar wel zo belangrijk, onze Algemene Voorwaarden. Hieronder lees je aan welke afspraken jij ons en wij jou kunnen houden:

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod en overeenkomst tussen de Nationale Bioscoopbon en een consument of zakelijke besteller overeengekomen op de website bioscoopbon.nl.

 2. Aansprakelijkheid 
  De Nationale Bioscoopbon besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De Nationale Bioscoopbon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie, diensten of producten door de Nationale Bioscoopbon of door een bezoeker aan de website van de Nationale Bioscoopbon of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt de Nationale Bioscoopbon geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de Nationale Bioscoopbon via de website. De Nationale Bioscoopbon aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

  Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekst verschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. De Nationale Bioscoopbon garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

  Klanten vrijwaren de Nationale Bioscoopbon voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten) die betrekking hebben op henzelf als ook op de foto’s of afbeeldingen, gifjes die zij toevoegen aan een product van de Nationale Bioscoopbon.

  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze website.

 3. Bestellen 
  Via deze website kan je digitale óf fysieke Nationale Bioscoopbonnen bestellen.
  Er zijn drie producten verkrijgbaar:

  1. Digitale Bon
  2. Fysieke bon mét digitale beleving
  3. Standaard fysieke bon

  Wat ontvang je dan?

  Digitale bon:
  - Order- en betaalbevestiging per e-mail
  - De digitale bioscoopbon per e-mail (per stuk 1 mail). Vanaf 10 stuks ontvang je ze tezamen in een mail met bijgevoegd een CSV bestand met linkjes naar  de digitale bonnen.

  Fysieke bon mét digitale beleving:
  - Order- en betaal bevestiging per e-mail
  - Activatie instructie per e-mail
  - Een verpakte fysieke zwarte kaart met ‘digitale beleving’ per post. De digitale beleving ontvang je via een QR code die op de verpakking wordt geprint.

  Standaard fysieke bon:
  - Order- en betaal bevestiging per e-mail
  - Activatie instructie per e-mail
  - Een standaard  fysieke zwarte kaart in een standaardverpakking.
 1. Zakelijk bestellen met eigen logo
  Het is een klant niet toegestaan om een logo te uploaden die in strijd is met het auteursrecht, merkrecht, eigendomsrecht of privacy rechten. Daarnaast moet de afbeelding die je gebruikt in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde normen en waarden.

  De Nationale Bioscoopbon én een daartoe toegewezen medewerker behoudt zich ten alle tijden het recht bestellingen te weigeren of te verwijderen die niet voldoen aan dit artikel. Dit ter beoordeling van deze medewerker.

  De klant zorgt ervoor dat er bij het uploaden geen gevaarlijke bestanden (virussen) worden meegestuurd.

 2. Activeren
  Fysieke bonnen sturen we per post. Uit veiligheidsoverwegingen zijn ze  ongeactiveerd en zonder waarde. De besteller ontvangt een activatiecode met instructies per e-mail.  Pas ná activatie is het tegoed te besteden. Niet geactiveerde bonnen worden door ons na 4 weken automatisch geactiveerd.

  Digitale bonnen worden geactiveerd verstuurd.

 3. Prijzen en betalingen
  Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW en exclusief order - en verzendkosten. Voor alle online bestellingen geldt dat de verzending GRATIS is.

  De Nationale Bioscoopbon is BTW vrij.

  Betalen kan met iDEAL , Credit Card óf SEPA Overboeking. Ná betaling ontvang je een order- en betalingsbevestiging in een mail. Plus een factuur. Levering vindt plaats nadat de betaling is ontvangen.

  Betaal je via SEPA overboeking dan ontvang je van onze betaalprovider Mollie eerst een betaalverzoek. Pas ná betaling wordt de order in behandeling genomen en ontvang je een orderbevestiging.

  Zakelijke klanten kunnen ook betalen op factuur via de afdeling sales@bioscoopbon.nl of via 020-4266101.

  De Nationale Bioscoopbon kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 4. Bezorging
  Digitale bonnen worden binnen enkele minuten ná betaling verzonden per e-mail naar het ingevulde e-mailadres.

  Fysieke bonnen worden per PostNL verstuurd naar 1 afleveradres. Hierbij geldt dat bestellingen vóór 14.00 uur dezelfde werkdag nog aangeboden worden aan PostNL. Ná 14.00 uur wordt het de volgende werkdag aangeboden. In het weekend óf op feestdagen geldt altijd de eerstvolgende werkdag.

  Bestel je meer dan 20 fysieke kaarten, houd er dan rekening mee dat wij een extra dag nodig hebben voor de verwerking. Wij hebben geen invloed op de levering van PostNL, maar meestal wordt er binnen 2 werkdagen geleverd ná aanbieding! Rondom feestdagen kan het langer duren. Let op: PostNL bezorgt tegenwoordig niet meer op maandagen.

  Pakketjes worden verstuurd via GLS (General Logistics Systems). Pakketjes kunnen niet bezorgd worden op een postbusnummer!

  Deze bezorgtermijn is indicatief en nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Voor het niet tijdig bezorgen door PostNL óf GLS kan de Nationale Bioscoopbon niet aansprakelijk worden gesteld. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden.

 5. Retour
  Producten worden niet retour genomen.

 6. Klantenservice  
  Mocht je nog een vraag of klacht hebben dan horen we dat graag via onze klantenservice. Bereikbaar via: 
  Nationale Bioscoopbon: bioscoopbonservice@tresis.nl of via telefoonnummer 040-2901653. Openingstijden: werkdagen 09.00-17.00 uur.

 7. Algemene gebruiksvoorwaarden
  - De Nationale Bioscoopbon is geldig bij alle bioscopen én bijna alle filmtheaters in Nederland.
  - Het tegoed is alléén in te wisselen voor een bioscoopkaartje (dus geen drinken/eten)
  - Na activatie is de bon 5 jaar geldig.
  - Het actuele saldo en de geldigheidsduur kunnen worden gecontroleerd op de website bij de ‘Saldo checker’.
  - Het tegoed kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
  - De Nationale Bioscoopbon vertegenwoordigt een waarde dat gelijk is aan het tegoed wat op de bon staat. Dit tegoed kan in delen besteed worden. Is het bioscoopkaartje goedkoper dan het tegoed op de bon dan kan het restbedrag op een alsnog worden besteed aan een nieuw bioscoopkaartje als deelbetaling, zolang de geldigheid van het tegoed niet is verlopen.

 8. Overmacht
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Nationale Bioscoopbon in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument of zakelijke besteller dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Nationale Bioscoopbon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 9. Copyright
  Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out, de fotografie en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van de Nationale Bioscoopbon worden gebruikt voor andere websites en /of voor andere doeleinden worden gebruikt.

 10. Toepasselijk recht 
  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

©07.08.2023 Stichting de Nationale Bioscoopbon. All rights reserved.